dnes je 1.10.2023

Input:

Interná smernica o kybernetickej bezpečnosti

21.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.13 Interná smernica o kybernetickej bezpečnosti

JUDr. Jakub Pavčík

Stiahnuť dokument


Názov firmy (adresa, IČO):  
Názov vnútropodnikovej smernice: Interná smernica o kybernetickej bezpečnosti 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:  

Interná smernica o kybernetickej bezpečnosti

Príjemcovia: všetci zamestnanci

1. Účel, rozsah a užívatelia

Účelom tohto dokumentu je zabezpečiť správne a bezpečné využívanie ICT zamestnancami – používateľmi ICT.

Používatelia tohto dokumentu sú zamestnanci organizačnej jednotky pre informačné a komunikačné technológie.

2. Základné práva a povinnosti používateľov IS

Používateľ je povinný umožniť prístup administrátorovi IS do jeho pracovnej stanice. Administrátor IS je povinný oznámiť používateľovi dôvod zásahu.

Používateľovi je