dnes je 1.10.2023

Input:

Infozákon je opäť v medzirezortnom pripomienkovom konaní

21.9.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkovania novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Navrhovaná úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich poskytujú. Významne rozširuje okruh poskytovaných informácií aj okruh povinných osôb. Novela infozákona je ďalším krokom k zvýšeniu transparentnosti verejnej správy.

Zmeny v zmysle navrhovanej úpravy:

  • Zavádza sa úplne nová definícia povinnej osoby a rozširujú sa povinnosti vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem.
  • Zavádza sa povinné zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, ako aj o samotných verejných funkcionároch.
  • Zavádza sa povinnosť zverejňovať všetky dodatky k povinne zverejňovaným zmluvám, zároveň sa ruší výnimka pre nesprístupňovanie ich