dnes je 9.12.2022

Input:

Informácia k certifikácií a akreditácií

23.11.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) vyzýva odbornú aj laickú verejnosť k obozretnosti, nakoľko v ostatnom období dochádza k nesprávnej, či nevhodnej interpretácii alebo aplikácii požiadaviek pri zavádzaní certifikačných mechanizmov v zmysle čl. 42 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“). 

 Dňa 10.10.2022 Európsky výbor pre ochranu údajov (ďalej len „EDPB“) vo svojom „Opinion 28/2022 on the Europrivacy criteria of certification regarding their approval by the Board as European Data Protection Seal pursuant to Article 42.5 (GDPR)“ formálne schválil certifikačné kritériá (mechanizmus) Europrivacy (ďalej len „certifikačná schéma“), ktoré navrhlo Európske centrum pre certifikáciu a súkromie/the European Centre for Certification and Privacy (ďalej len „vlastník schémy“).  Europrivacy  predstavuje schválenie úplne prvej európskej