dnes je 29.11.2023

Input:

GDPR a pracovná zmluva - chyby v praxi pri pracovnej zmluve

2.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.308 GDPR a pracovná zmluva – chyby v praxi pri pracovnej zmluve

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Najčastejšou chybou je ”nepotrebná“ identifikácia zamestnancov v záhlaví pracovnej zmluvy. V pracovnej zmluve v drvivej väčšine prípadov pre identifikáciu dotknutej osoby postačuje meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia.

Stále opakujúcou sa chybou, na ktorú upozorňujeme je zlé určenie právneho základu v pracovnej zmluve. Býva v nej uvedené, že : „Zamestnanec súhlasí so spracovaním osobných údajov zamestnávateľom pre plnenie zmluvy”. Udelenie súhlasu na účely pracovnoprávne je v rozpore s GDPR Nariadením.

V tomto prípade ide o povinnosti, ktoré zamestnávateľovi vyplývajú z uzatvorenej pracovnej zmluvy, resp. z príslušných právnych predpisov. Nie je preto vhodné určiť ako právny základ súhlas. Právnym základom nie je súhlas, ale plnenie zmluvných, resp.