dnes je 9.12.2022

Input:

Európsky parlament prijal novú smernicu na posilnenie odolnosti EÚ. NBÚ už pracuje na novej výzve

24.11.2022, Zdroj: Národný bezpečnostný úrad

Poslanci Európskeho parlamentu schválili pravidlá, podľa ktorých musia krajiny Európskej únie plniť prísnejšie opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ak ich formálne prijme aj Rada EÚ, do platnosti vstúpi smernica NIS 2.

Poslanci EP a Rady sa ešte v máji 2022 dohodli na právnych predpisoch, ktoré stanovia prísnejšie povinnosti v tejto oblasti. Zamerajú sa na riadenie rizík, oznamovacie povinnosti a výmenu informácií.

Požiadavky sa okrem iného týkajú reakcie na incidenty, bezpečnosť dodávateľského reťazca, šifrovania a zverejňovania zraniteľností.

Národný bezpečnostný úrad už teraz pracuje na implementácii nových opatrení do platnej legislatívy, pričom aktívne komunikuje s partnermi vo všetkých sférach.

„Slovensko má dnes nadštandardnú úroveň legislatívy, čo náležite ocenili aj zahraničné indexy. Implementáciou smernice NIS2 sa však aj