dnes je 9.12.2022

Input:

Blokovanie škodlivého online obsahu má povoľovať Najvyšší správny súd SR

3.11.2022, Zdroj: SITA

Blokovať škodlivý obsah na internete by mal Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) od apríla budúceho roku na základe rozhodnutia Najvyššieho správneho súd SR. Vyplýva to z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý schválila vláda. Podľa novely môže úrad k blokovaniu pristúpiť len na základe doručeného odôvodneného návrhu subjektu s pôsobnosťou v oblasti bezpečnosti a obrany štátu a na základe predchádzajúceho súhlasu súdu a v jeho rozsahu. Škodlivý obsah je v tejto súvislosti definovaný ako „činnosť, údaj alebo programový prostriedok, ktorý má alebo môže mať za následok poškodenie alebo ohrozenie bezpečnostných, zahraničnopolitických alebo hospodárskych záujmov Slovenskej republiky a je formou hybridnej hrozby".

„Žiadosť o vydanie súhlasu súdu s blokovaním predkladá úrad písomne Najvyššiemu správnemu súdu SR," uvádza sa v novele s tým, že súd rozhodne o vydaní súhlasu s blokovaním do 15