dnes je 2.10.2022

Input:

ARC project - kampaň na zvyšovanie informovanosti pre malé a stredné podniky (SMEs)

9.8.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Chorvátsky dozorný orgán v spolupráci s írskym dozorným orgánom a Vrije Universiteit Brussel spustili ARC project (Awareness Raising Campaign for SMEs) – kampaň na zvyšovanie informovanosti pre malé a stredné podniky. Tento projekt je hradený z prostriedkov EÚ.

Hlavnými cieľmi ARC project sú:

  • zvýšenie informovanosti SMEs o povinnostiach vyplývajúcich zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
  • pomoc SMEs pri plnení týchto povinností a
  • zodpovedanie kľúčových otázok týkajúcich sa implementácie všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Hoci kampaň na zvýšenie povedomia prebieha iba v Írsku a Chorvátsku, všetky materiály a publikácie budú dostupné na webovej stránke projektu v angličtine a chorvátčine. Materiály vytvorené v rámci ARC project sú poskytované pod otvorenou „free“ autorskou, neobmedzenou licenciou a ako také budú dostupné na