dnes je 1.10.2023

Input:

5 rokov uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov

29.5.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

25. mája 2023 si pripomíname 5 rokov uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov, známe pod skratkou GDPR. Za 5 rokov svojej účinnosti sa dostalo do povedomia širokej verejnosti. Stále narastajúci trend záujmu laickej verejnosti a odborníkov, či už v konaní alebo mimo neho, je toho dôkazom. Ako v každej inej oblasti práva, pravidlá upravujúce určitú činnosť musia byť dostatočne pružné na to, aby pokryli všetky možnosti, ktoré môžu nastať. Spracúvanie osobných údajov kamerovými zariadeniami je aj v súčasnosti aktuálna téma, ktorá z pohľadu GDPR nemá na prvý pohľad pre každú situáciu stanovené jednoznačné pravidlá, a preto sa tieto situácie často posudzujú individuálne.

Aby v konečnom dôsledku nedošlo k príliš širokému „absolutizmu v uplatňovaní“ pravidiel GDPR na každodenné situácie, ktoré sú v podmienkach právnej úpravy Slovenskej republiky