dnes je 12.8.2020

Najnovšie

Na informačnú bezpečnosť nákup “papiera“ nestačíGarancia

11.8.2020, JUDr. Pavel Nechala, PhD. a tím AK Nechala & Co., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Pavel Nechala, PhD. a tím AK Nechala Co. Ako čítať vyhlášku k zákonu o informačných technológiách vo verejnej správe. S panikou alebo porozumením? „Pán doktor, ponúkajú mi tu bezpečnostný projekt za 150 eur. Údajne to musíme mať vypracované, lebo je tu ...

Rezort dopravy pripravuje výhlášku o bezpečnostných opatreniach pri implementácii a prevádzke 5G sietíGarancia

10.8.2020, Zdroj: SITA

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDaV SR) pripravuje vyhlášku, ktorá určí minimálne bezpečnostné opatrenia pri implementácii a prevádzke 5G sietí. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDaV SR) pripravuje vyhlášku, ktorá určí minimálne bezpečnostné ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

KORONAVÍRUS: Operátori nateraz telefónne čísla cestovateľov hygienikom posielať nebudú, prezidentka novelu vrátila parlamentuGarancia

3.8.2020, Zdroj: SITA

Prezidentka SR Zuzana Čaputová nepodpíše novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorá mala Úradu verejného zdravotníctva SR umožniť získať telefónne čísla cestovateľov, ktorí na Slovensko prichádzajú z epidemiologicky menej bezpečných krajín. ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Verejná konzultácia EDPB k usmerneniam ku vzťahu druhej smernice o platobných službách na vnútornom trhu a všeobecného nariadenia o ochrane údajovGarancia

28.7.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB organizuje verejné konzultácie k návrhom usmernení upravujúce rôzne témy o ochrane osobných údajov podľa čl. 70 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zapojiť do tvorby usmernení aj širokú verejnosť. EDPB (Európsky výbor na ochranu ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Informačný dokument k Brexitu a záväzným vnútropodnikovým pravidlám (BCR)Garancia

27.7.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal informačný dokument k Brexitu a BCR, ktorý má pomôcť držiteľom a žiadateľom o BCR, ktorých hlavný dozorný orgán je ICO - Information Commissioner´s Office (dozorný orgán Spojeného kráľovstva). EDPB ( ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Často kladené otázky v súvislosti s rozhodnutím vo veci Schrems IIGarancia

27.7.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Cieľom často kladených otázok je poskytnúť úvodné objasnenie a poskytnúť zainteresovaným stranám predbežné usmernenia o používaní nástrojov na prenos osobných údajov do tretích krajín, vrátane USA. EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal súbor často ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Súdny dvor EÚ zásadne obmedzil prenos osobných údajov do USAGarancia

21.7.2020, JUDr. Pavel Nechala, PhD. a tím AK Nechala & Co., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Pavel Nechala, PhD. a tím AK Nechala Co. Prenos osobných údajov z EÚ do USA prejde zásadnou zmenou. Súdny dvor EÚ totiž 16. júla rozhodol o prípade Schrems II a zrušil tzv. EU-U.S. Privacy Shield. EU-U.S. Privacy Shield, celým názvom Vykonávacie ...

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Schrems IIGarancia

17.7.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor EÚ vydal dnes rozhodnutie vo veci C-311/18 známej aj ako Schrems II, vktorom Súdny dvor EÚ vydal dnes rozhodnutie vo veci C-311/18 známej aj ako Schrems II, v ktorom vyhlásil za neplatné rozhodnutie Privacy Shield vydané Komisiou a potvrdil ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Usmernenia k právu na zabudnutie vo vyhľadávačochGarancia

15.7.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB prijal finálnu verziuUsmernení k právu na zabudnutie vo vyhľadávačoch (1. časť). EDPB prijal finálnu verziu Usmernení k právu na zabudnutie vo vyhľadávačoch (1. časť). Usmernenia vysvetľujú čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v kontexte ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ministri schválili posielanie telefónnych čísel navrátilcov hygienikom, podľa Doležala žiadne osobné údaje nedostanúGarancia

14.7.2020, Zdroj: SITA

Zasielanie telefónnych čísiel operátormi Úradu verejného zdravotníctva SR a taktiež sprísnenie pokút za nedodržanie nariadenej izolácie či karantény je bližšie k realite. Návrh novely zákona o elektronických komunikáciách a ďalších právnych noriem totiž vláda v ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
Najčítanejšie

Smernica na ochranu osobných údajov od 25.5.2018Garancia

24.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Časť prvá 1. Úvod Politika ochrany osobných údajov určuje základné pravidlá spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ......................., ktorý je zapísaný v ...............................(ďalej len “ ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov vo verejnom záujme ako právny základ spracúvania osobných údajovGarancia

25.3.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nariadenie GDPR sleduje z pohľadu spracúvania osobných údajov orgánmi verejnej správy dva základné ciele. Prvým cieľom je umožniť orgánom verejnej správy spracúvať osobné údaje v rozsahu ...

Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailomGarancia

31.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailom uzatvorená v zmysle §130 ods. 5 Zákonníka práce medzi:   Zamestnávateľom:   A   Zamestnancom: (ďalej spolu aj len „strany dohody”)   ...

Týchto 5 skutočností signalizuje, že máte nesprávne nastavený systém ochrany osobných údajovGarancia

4.3.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aj keď je možné v konkrétnych podmienkach konkrétneho prevádzkovateľa nastaviť systém ochrany osobných údajov viacerými spôsobmi, teda pri väčšine prevádzkovateľov neexistuje len jedno jediné možné nastavenie systému ochrany osobných údajov ...

Pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka GDPRGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pseudonymizáci a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka nariadenia GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

25.8.2020, ONLINE alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

26.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

27.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

7.9.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020 

8.9.2020, Žilina alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Elektronická komunikácia a elektronický podpis

17.9.2020, Košice alebo ONLINE, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Od 1. júla 2016 je účinné nové nariadenie Európskej únie eIDAS. V súvislosti s touto úpravou bol schválený nový Zákon o dôveryhodných službách, ktorým sa zároveň zrušil predchádzajúci Zákon o elektronických podpisoch. Prihláška tu!

INCOTERMS® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

8.10.2020, Žilina alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Naučte sa orientovať v problematike používania pravidiel Incoterms® 2020 , a tým si uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 13.8.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Povinností obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 14.8.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV