dnes je 16.7.2024

Najnovšie

Podrobnosti k opatreniu č. 149/2024 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o úprave súm životného minimaGarancia

4.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Jeho sumy sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci C‑590/22 AT, BT proti PS GbR, VG, MB, DH, WB, GS a rozhodnutie SD EÚ v spojených veciach C-182/22 a C-189/22 JU SO proti Scalable Capital GmbH,Garancia

2.7.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 20. júna 2024 rozhodnutie vo veci C‑590/22 a rozhodnutie v spojených veciach C-182/22 a C-189/22, v ktorých sa z pohľadu nariadenia 2016/679 venoval právu na náhradu škody, pojmu ‚nemajetková ujma‘ a výkladu článku 82 nariadenia 2016/679. ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Meta Platforms podľa Bruselu nedodržiava akt o digitálnych trhochGarancia

1.7.2024, Zdroj: SITA

... Európska komisia (EK), ktorá je regulačným úradom Európskej únie, v pondelok obvinila firmu Meta Platforms z porušenia nových pravidiel digitálnej hospodárskej súťaže bloku tým, že používateľov Facebooku a Instagramu prinútila, aby si vybrali medzi zobrazovaním reklám alebo platením, aby sa im vyhli. ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Poslanci zvolili predsedníčku ÚOOÚGarancia

27.6.2024, Zdroj: NRSR

... Predsedníčkou Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR sa stala Zuzana Valková. Poslanci Národnej rady (NR) SR ju do funkcie zvolili na návrh vlády vo štvrtkovom hlasovaní. Predsedníčkou Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR sa stala Zuzana Valková. Poslanci Národnej rady (NR) SR ju do funkcie ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov od 1. 7. 2024Garancia

26.6.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov je účinný už niekoľko rokov. Predmetný zákon bol prijatý v súvislosti s aplikáciou všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Daný zákon tak dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Európskej únie ...

GDPR a jeho dopad na podnikanieGarancia

24.6.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík V máji 2018 vstúpilo do účinnosti Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), ktoré prinieslo zásadné zmeny v oblasti ochrany osobných údajov v Európskej únii. GDPR stanovuje prísne pravidlá pre spracovanie a ochranu osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetky organizácie, ktoré ...

Prečo potrebuje každá organizácia (pravidelné) školenie v oblasti ochrany osobných údajov a kyberbezpečnosti?Garancia

21.6.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík Kybernetické útoky a hrozby sú stále častejšie a sofistikovanejšie. Hackeri používajú rôzne techniky, ako sú phishing, malvér, ransomware a sociálne inžinierstvo, aby získali prístup k osobným údajom a narušili podnikateľskú činnosť. Pravidelné školenie v oblasti ochrany osobných údajov ...

Rozhodnutie SD EÚ vo veci C‑741/21 GP proti juris GmbHGarancia

20.6.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 11. apríla 2024 rozhodnutie vo veci C‑741/21 GP proti juris GmbH, v ktorom sa z pohľadu nariadenia 2016/679 venoval právu na náhradu škody, pojmu ‚nemajetková ujma‘ a výkladu článku 82 nariadenia 2016/679. Súdny dvor Európskej únie (SD ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zmeny, na základe ktorých by sa mala dať odhaliť totožnosť diskutujúcich v online priestore, sú bližšie k svojmu uplatneniuGarancia

14.6.2024, Zdroj: SITA

... Zmeny, na základe ktorých by sa mala dať odhaliť totožnosť diskutujúcich v online priestore, sú bližšie k svojmu uplatneniu. Poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie. Cieľom novely by malo byť posilnenie ochrany  ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Podrobnosti k oznámeniu č. 119/2024 Z. z. - Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia z 20. mája 2024 č. S17143-2024-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024Garancia

11.6.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024 bol vypracovaný na základe § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
Najčítanejšie

Smernica na ochranu osobných údajovGarancia

26.4.2024, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť dokument Časť prvá 1. Úvod Politika ochrany osobných údajov určuje základné pravidlá spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ......................., ktorý je zapísaný v ...............................(ďalej len „Prevádzkovateľ”). Tieto pravidlá ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyGarancia

19.6.2023, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov spoločnosti/organizácie (adresa, IČO):           Názov smernice:   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica pre prijatie nových zamestnancov z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

17.4.2024, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť dokument Názov zamestnávateľa:     Názov vnútropodnikovej smernice:   Doklady potrebné k prijatiu nového zamestnanca   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:   Záväzná   Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice zodpovedá ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica záznamu o poučení oprávnenej osoby pre predaj produktov z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

24.4.2024, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť dokument ZÁZNAM O POUČENÍ OPRÁVNENEJ OSOBY SPRACÚVAJÚCEJ OSOBNÉ ÚDAJE PRE PREVÁDZKOVATEĽA v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vzor súhlasu podľa GDPRGarancia

24.4.2024, PhDr. Anna Miklošová, Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; Jakub Pavčík Stiahnuť dokument Dotknutá osoba:     Meno a priezvisko:     Adresa:     Telefónne číslo/e-mail:(ďalej len dotknutá osoba)     Prevádzkovateľ:     Obchodné meno a právna forma:     Sídlo:     IČO:     Kontaktné údaje na prevádzkovateľa: (tel. číslo/e-mail/fax)     ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku. Prihláška tu!

Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

NOVINKA. Kedy je zamestnávanie živnostníkov legálne a kedy už nelegálne? Zorientujte sa v problematike a vyhnite sa možným sankciám. Skúsená odborníčka na problematiku pracovného práva vás oboznámi s aktuálne platnou legislatívou a poukáže na najčastejšie pochybenia z praxe. Prihláška tu!

Microsoft Copilot: Váš AI asistent

11.9.2024, ONLINE, Peter Jankovič

Zoznámime vás s Microsoft Copilotom, ako výborným AI asistentom. Počas webinára vám vysvetlíme, ako Copilot funguje v jednotlivých aplikáciách, ako s Copilotom komunikovať a ako efektívne využiť jeho potenciál. Všetko predstavíme na názorných ukážkach. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Cyber security v roku 2024

S hosťom Martinom Floriánom sme sa rozprávali o oblasti bezpečnosti digitálneho priestoru, súčasnými výzvami a nevyhnutnosťou rýchlejšieho z...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ochrana osobných údajov pre prevádzkovateľov e-shopov

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 15.8.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Ochrana osobných údajov a ochrana pred kybernetickými útokmi pre školy

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 11.9.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV