dnes je 1.10.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 288/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.422 Výklad k zákonu č. 288/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje, okrem pôsobnosti oboch úradov, kreovania funkcií a podmienok na výkon funkcií ich štatutárnych orgánov, aj práva a obmedzenia súvisiace s ochranou verejného záujmu pri výkone funkcií predsedov a podpredsedov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravného úradu.

Tieto podmienky a obmedzenia súvisiace s ochranou verejného záujmu