dnes je 1.10.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 287/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.421 Výklad k zákonu č. 287/2023 Z. z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. februára 2022. Základným cieľom tohto predpisu bola transpozícia revidovaného regulačného rámca elektronických komunikácií Európskej únie, t. j. smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií (Ú. v. EÚ L 321, 17. decembra 2018) do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Poslednou novelou zákona o elektronických komunikáciách, ktorá vstúpi do účinnosti od septembra tohto roku, dochádza k upresneniu niektorých výkladovo sporných častí zákona o elektronických