dnes je 18.5.2021

Input:

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniu k posudzovaniu certifikačných kritérií

15.4.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Predmetom verejnej konzultácie je Usmernenie k posudzovaniu certifikačných kritérií [Guidance on certification criteria assessment (Addendum to Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation)] prijaté EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) v apríli.  

Cieľom tohto dodatočného usmernenia je spresniť prvky z usmernení EDPB 1/2018 týkajúce sa certifikácie a určovania kritérií certifikácie podľa článkov 42 a 43 nariadenia 2016/679, ktoré majú pomôcť: zainteresovaným stranám zapojeným do navrhovania certifikačných kritérií v súvislosti s certifikáciou podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a dozorným orgánom a EDPB, aby boli schopné poskytovať konzistentné hodnotenia v súvislosti so schvaľovaním certifikačných kritérií (pre národné systémy aj pre pečate EÚ na ochranu