dnes je 27.9.2020

Input:

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o zacielení na užívateľov sociálnych médií

8.9.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na verejnú konzultáciu na septembrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia 08/2020 o zacielení na užívateľov sociálnych médií (Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users). Cieľom týchto Usmernení je objasniť úlohy a zodpovednosť poskytovateľa sociálnych médií a jednotlivca, na ktorého sú zacielené. Na tento účel Usmernenia okrem iného určujú potenciálne riziká pre slobody jednotlivca, hlavných aktérov a ich úlohy, uplatňovanie kľúčových požiadaviek na ochranu údajov ako sú zákonnosť a transparentnosť a DPIA, ako aj kľúčové prvky opatrení medzi poskytovateľmi sociálnych médií a jednotlivcami, na ktorých sú zacielené. Usmernenia sa okrem toho zameriavajú na rôzne mechanizmy zacielenia, spracúvanie osobitných kategórií údajov a povinnosť