dnes je 22.1.2022

Input:

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov

25.11.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia o súhre medzi uplatňovaním článku 3 a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch podľa kapitoly V všeobecného nariadenia o ochrane údajov  (Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR) prijaté na novembrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

Objasnením vzájomného pôsobenia medzi územnou pôsobnosťou všeobecného nariadenia o ochrane údajov (článok 3) a ustanoveniami o medzinárodných prenosoch v kapitole V je cieľom usmernení pomôcť prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v EÚ pri zisťovaní, či spracovateľská operácia predstavuje medzinárodný prenos a poskytnúť spoločné