dnes je 11.8.2022

Input:

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o obmedzeniach podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

21.12.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o obmedzeniach podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k obmedzeniam podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR) prijaté na decembrovom plenárnom zasadnutí  EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov).  

Usmernenia boli vypracované z dôvodu zjednotenia výkladu k čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko pandémia koronavírusu priniesla snahu rôznej aplikácie tohto článku všeobecného nariadenia o ochrane údajov vo viacerých štátoch. Usmernenia obsahujú odporúčania pre zákonodarcov a pre samostatných prevádzkovateľov ako postupovať, ak chcú zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd dotknutých osôb a obmedzení podľa čl. 23 všeobecného