dnes je 1.10.2023

Input:

Verejná konzultácia EDPB k Odporúčaniam o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ

12.11.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na verejnú konzultáciu na novembrovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ (Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data). Odporúčanie bolo prijaté v nadväznosti na rozhodnutie SD EÚ vo veci Schrems II. Cieľom odporúčaní je pomôcť prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ktorí konajú ako vývozcovia údajov s povinnosťami ohľadom určenia a vykonania príslušných doplňujúcich opatrení, ak sú tieto potrebné na zabezpečenie úrovne ochrany v zásade rovnocennej s úrovňou ochrany údajov, ktoré prenášajú do tretích krajín. Týmito