dnes je 18.5.2021

Input:

Usmernenia o spracúvaní osobných údajov v prepojených vozidlách

16.3.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na marcovom plenárnom zasadnutí usmernenia o prepojených vozidlách a aplikáciách týkajúcich sa mobility (neoficiálny preklad) (Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications)

Usmernenia prešli verejnou konzultáciou, do ktorej sa zapojilo 69 zainteresovaných strán. Usmernenia majú byť praktickým návodom pre podniky vyrábajúce automobily, vodičov a spolucestujúcich s cieľom upriamiť ich pozornosť na aspekty ochrany súkromia a osobných údajov. Dokument napríklad