dnes je 18.5.2021

Input:

Usmernenia ku vzťahu druhej smernice o platobných službách na vnútornom trhu a všeobecného nariadenia o ochrane údajov

22.12.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na decembrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia ku vzťahu druhej smernice o platobných službách na vnútornom trhu a