dnes je 12.8.2020

Input:

Usmernenia k územnej pôsobnosti

21.11.2019, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov

EDPB prijal na novembrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o územnej pôsobnosti. Tieto usmernenia sa detailne venujú výkladu článku 3, samostatne pre každý odsek. V usmernení sa dozviete o:

  • ako treba posudzovať konkrétne spracúvanie prevádzkovateľom a sprostredkovateľa vzhľadom na územnú pôsobnosť všeobecného nariadenia o ochrane údajov,