dnes je 12.8.2020

Input:

Usmernenia k špecificky navrhnutej a štandardnej ochrane údajov

4.12.2019, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov

EDPB prijal na novembrovom plenárnom zasadnutí a schválil na verejnú konzultáciu Usmernenia k špecificky navrhnutej a štandardnej ochrane údajov. Usmernenia vysvetľujú čl. 25 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Cieľom usmernení je vysvetliť ako efektívne implementovať  do  praxe princípy ochrany osobných údajov