dnes je 23.9.2021

Input:

Usmernenia k pojmom prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

14.7.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na júlovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k pojmom prevádzkovateľ a sprostredkovateľ (Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR), ktoré prešli verejnou konzultáciou.

Cieľom týchto usmernení je aktualizovať stanovisko 1/2010 (WP169) prijaté pracovnou skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 (WP 29).Usmernenia poskytujú výkladové stanovisko k základným konceptom všeobecného nariadenia o ochrane údajov – prevádzkovateľ a sprostredkovateľ. Sú rozšírené o detailné vysvetlenie konceptu spoločných prevádzkovateľov (podľa čl. 26) a povinností sprostredkovateľov (podľa čl. 28).

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze v anglickom jazyku.