dnes je 14.7.2020

Input:

Usmernenia k 6 ods. 1 písm. b) - spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy pri poskytovaní online služieb

28.10.2019, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB prijal na októbrovom plenárnom stretnutí Usmernenia o spracúvaní osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v súvislosti s poskytovaním online služieb dotknutým osobám (dostupné na tomto odkaze momentálne len v anglickom jazyku).

V usmerneniach sa dozviete o:

-prvkoch zákonného spracúvania podľa