dnes je 30.5.2020

Input:

Súhlas zamestnanca s fotografiou z pohľadu GDPR v roku 2019

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Ako správne podľa GDPR ošetriť súhlas zamestnanca (resp. možnosť odvolania súhlasu) s uverejnením jeho fotografie v knižnej publikácii, ktorá slúži na reklamné účely zamestnávateľa.

Odpoveď:

V praxi sa možno u klientov, ktorí majú viac zamestnancov (viac ako 200), často stretnúť s tým, že klient vydáva firemný časopis, určený aj pre širokú verejnosť, v ktorom využíva fotografiu zamestnanca na propagovanie vlastnej činnosti ako zamestnávateľa. Rovnako sa možno stretnúť u väčších zamestnávateľom z vyhotovovaním kroník o fungovaní spoločnosti, kde tiež uverejňujú fotografie zamestnancov. Bežne platí pravidlo, že prevádzkovateľ by nemal od zamestnancov získavať súhlas so spracúvaním osobných údajov, kvôli postaveniu zamestnancov ako slabšej strany, resp. chránenej osoby. Toto pravidlo vyplýva zo skutočnosti, že môže byť sporné, či zamestnanec udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov slobodne, keďže ho mohol napríklad udeliť len z dôvodu, že mal strach, že by ho zamestnávateľ v budúcnosti znevýhodnil za odmietnutie udelenia súhlasu. Preferovaným právnym základom by teda pri spracúvaní osobných údajov zamestnanca mala vždy byť pracovná zmluva (spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou), plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákonník práce, predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podobne) a vo zvyšných prípadoch by mal byť právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa na konkrétnom spracúvaní.

 

V tomto konkrétnom prípade však podľa nášho názoru je aj naďalej použiteľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ako dostatočný právny základ spracúvania