dnes je 24.7.2021

Input:

Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín

8.6.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Európska komisia prijala 4. júna 2021 modernizované štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín podľa čl. 46 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Štandardné zmluvné doložky sa môžu použiť na prenos osobných údajov medzi:

  1. prevádzkovateľom v EÚ a prevádzkovateľom v tretej krajine
  2. prevádzkovateľom v EÚ a sprostredkovateľom v tretej krajine
  3. sprostredkovateľom v EÚ a sprostredkovateľom v tretej krajine
  4. sprostredkovateľom v EÚ a prevádzkovateľom v tretej krajine.

Štandardné zmluvné doložky boli dnes (7. júna 2021) publikované v Úradnom vestníku EÚ a sú dostupné na tomto odkaze https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0031.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOCNadobúdajú účinnosť dvadsiatym dňom po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.