dnes je 24.7.2021

Input:

Štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi – sprostredkovateľská zmluva

8.6.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Európska komisia prijala 4. júna 2021 štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi podľa čl. 28 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V súvislosti so vzťahom medzi prevádzkovateľom (alebo prevádzkovateľmi) a sprostredkovateľom (alebo sprostredkovateľmi) pri spracúvaní osobných údajov, článok 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov zahŕňa súbor ustanovení týkajúcich sa uzatvorenia osobitnej zmluvy medzi zúčastnenými zmluvnými stranami a povinné ustanovenia, ktoré by mali byť do zmluvy začlenené. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ si na plnenie týchto ustanovení môžu zvoliť použitie aj týchto