dnes je 23.9.2021

Input:

Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov dostupný na objednanie

25.6.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov (2018) je dostupný nielen v PDF verzii, ale je možné si výtlačok aj zadarmo objednať.

Príručku vypracovala Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) spolu s Radou Európy (spolu s kanceláriou Európskeho súdu pre ľudské práva) a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Ide o aktualizáciu vydania z roku 2014 a je súčasťou série právnych príručiek, ktoré spoločne vypracovali FRA a Rada Európy. Príručka vychádza z Dohovoru Rady Európy č. 108, nástrojov EÚ vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o presadzovaní práva, ako aj príslušnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Na revízii prekladu do slovenského jazyka participovali zamestnanci Úradu na ochranu osobných údajov