dnes je 27.9.2020

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Schrems II

17.7.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor EÚ vydal dnes rozhodnutie vo veci C-311/18 známej aj ako Schrems II, v ktorom

  • vyhlásil za neplatné rozhodnutie Privacy Shield vydané Komisiou
  • a potvrdil platnosť štandardných zmluvných doložiek vydaných Komisiou.

Viac sa dočítate v tlačovej správe SD