dnes je 23.9.2021

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci M.I.C.M.

22.6.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 17. júna 2021 rozhodnutie vo veci C‑597/19 M.I.C.M., v ktorom sa venoval

  • prípustnosti systematického zaznamenávania IP adries používateľov
  • a  oznamovaniu ich mien a poštových adries nositeľovi práv duševného vlastníctva alebo tretej osobe s cieľom umožniť podanie žaloby o náhradu škody.

SD EÚ uviedol nasledovné:

  • Záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby získať osobný údaj týkajúci sa osoby, ktorá údajne poškodila jeho majetok, na účely podania žaloby o náhradu škody proti uvedenej osobe (vymáhanie pohľadávok v riadnej a náležitej podobe) môže predstavovať oprávnený záujem, ktorý je dôvodom na spracúvanie osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  • Článok 6 ods. 1  písm. f) a článok 9 ods. 2 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – hoci sú priamo uplatniteľné v každom členskom štáte