dnes je 23.9.2021

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Latvijas Republikas Saeima (Pokutové body)

28.6.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 22. júna 2021 rozhodnutie vo veci C‑439/19 Latvijas Republikas Saeima, v ktorom sa venoval zákonnosti vnútroštátnej právnej úpravy upravujúcej prístup verejnosti k osobným údajom týkajúcim sa pokutových bodov uložených vodičom za dopravné priestupky.

SD EÚ uviedol nasledovné:

  •           Informácie týkajúce sa pokutových bodov, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú fyzickú osobu sú osobnými údajmi a ich oznámenie zo strany orgánu verejnej moci tretím osobám predstavuje spracúvanie, ktoré patrí do vecnej pôsobnosti  všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  •           Výnimka z vecnej pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov uvedená v článku 2 ods. 2 písm. a) sa musí vykladať reštriktívne. Cieľom tohto ustanovenia je vylúčiť z pôsobnosti uvedeného nariadenia spracúvanie osobných údajov vykonávané