dnes je 28.1.2023

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

30.12.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données – Enquête pénale)

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 8. decembra 2022 rozhodnutie vo veci C-180/21 Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données – Enquête pénale), v ktorom sa venoval ďalšiemu spracúvaniu údajov týkajúcich sa údajnej obete trestného činu na účely podania obžaloby v civilnom súdnom konaní prokuratúrou.

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Pojmy uvedené v článku 1 ods. 1 smernice o presadzovaní práva, a to „predchádzanie“, „vyšetrovanie“, „odhaľovanie“, „stíhanie“, „výkon trestných sankcií“, „ochrana pred ohrozením verejnej bezpečnosti“ a „predchádzanie takémuto ohrozeniu“, predstavujú rôzne (odlišné) účely spracúvania osobných údajov, ktoré spadajú do pôsobnosti