dnes je 23.9.2021

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Facebook Ireland a i.

17.6.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

SD EÚ vydal dňa 15. júna 2021 rozhodnutie vo veci C‑645/19 Facebook Ireland a i., v ktorom sa venoval podmienkam výkonu právomocí vnútroštátnych dozorných orgánov pri cezhraničnom spracúvaní osobných údajov (čl. 4 bod 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Konkrétne SD EÚ posudzoval či všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov umožňuje dozornému orgánu upozorniť vnútroštátny súd daného štátu na akékoľvek údajné porušenie všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov v súvislosti s cezhraničným spracúvaním údajov, hoci nie je vedúcim dozorným orgánom pre toto spracúvanie.

Uvádzame hlavné body prípadu:

  • v oblasti cezhraničného spracúvania osobných údajov právomoc vedúceho dozorného orgánu prijať rozhodnutie konštatujúce, že takéto spracúvanie porušuje pravidlá všeobecného nariadenia o ochrane údajov, predstavuje pravidlo, zatiaľ čo právomoc ostatných