dnes je 22.1.2022

Input:

Rozhodnutia o primeranosti pre Spojené kráľovstvo na účely prenosu osobných údajov

12.10.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dnes (11. októbra 2021) boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dve rozhodnutia o primeranosti pre Spojené kráľovstvo, ktoré Európska komisia prijala dňa 28. júna 2021. Jedno podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa vťahuje na súkromný aj verejný sektor. Druhé podľa smernice o presadzovaní práva. Ide o druhé rozhodnutie o primeranosti podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a prvé podľa smernice o presadzovaní práva.

Rozhodnutia sú dostupné na našej webovej stránke v časti Prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

Európska komisia môže s účinnosťou pre celú EÚ/EHP rozhodnúť, že tretia krajina, územie alebo určený sektor v tretej krajine alebo medzinárodná organizácia zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov, čím zaisťuje právnu istotu a jednotnosť v celej EÚ/EHP, pokiaľ ide o tretiu krajinu