dnes je 2.10.2022

Input:

Prezenčná listina na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov z hľadiska GDPR v roku 2018

30.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Môžu byť na prezenčnej listine uvedené dátumy narodenia vlastníkov bytových a nebytových priestorov?

Odpoveď:

Na prezenčnej listine môžu byť uvedené osobné údaje v rozsahu zahŕňajúcom dátum narodenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, len ak by ste na takéto spracúvanie mali právny základ (napríklad by uvedenie dátumu narodenia na prezenčnú listinu vyplynulo z osobitného predpisu, na základe ktorého by bolo potrebné viesť prezenčnú listinu so zákonom definovanými náležitosťami zahŕňajúcimi aj dátum narodenia).

V prípade, ak povinnosť uvádzať dátum na prezenčnú listinu nevyplýva z osobitného predpisu, ani z iného právneho základu (napríklad oprávneného záujmu prevádzkovateľa) a dátum narodenia na prezenčnej listine nepotrebujete (napríklad na identifikáciu prítomných