dnes je 3.6.2020

Input:

Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020

17.4.2020, Zdroj: Slovenská záručná a rozvojová banka

Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s., v rámci prijatých mimoriadnych opatrení v SR  v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (v  zmysle § 25 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov) a uzatvorenej Zmluvy o podmienkach poskytovania finančnej pomoci pre malé podniky a stredné podniky medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a SZRB, a. s.,

poskytuje s účinnosťou od 20.4.2020 Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020.

Úver je určený na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu