dnes je 1.10.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 228/2023 Z. z. - Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa mení vyhláška č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra

4.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.372 Podrobnosti k vyhláške č. 228/2023 Z. z. - Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa mení vyhláška č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra

JUDr. Renáta Považanová

Elektronické komunikácie získavajú zásadný význam v stále väčšom počte odvetví. Z uvedeného dôvodu, je potrebné v pláne využitia frekvenčného spektra zabezpečiť prostredníctvom uvedených parametrov jeho optimálne využitie, a to spôsobom, ktorý umožní rozvoj nových technológií a vo frekvenčných pásmach určených pre komerčné využitie rozvoj hospodárskej súťaže. Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa