dnes je 10.6.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške 368/2022 Z. z.- vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o zozname telefónnych čísel na vyjadrenie nesúhlasu s volaním na priamy marketing

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.166 Podrobnosti k vyhláške 368/2022 Z. z.- vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o zozname telefónnych čísel na vyjadrenie nesúhlasu s volaním na priamy marketing

JUDr. Renáta Považanová

Na účely priameho marketingu je zakázané akékoľvek volanie, pokiaľ účastník alebo užívateľ uviedol svoje telefónne číslo v zozname telefónnych čísel na účely vyjadrenia nesúhlasu s volaním na účely priameho marketingu, alebo pokiaľ účastník alebo užívateľ namietal takéto volania osobe, v prospech ktorej sa vykonáva priamy marketing. Účinky uvedenia telefónneho čísla v zozname nastávajú vždy k prvému alebo šestnástemu kalendárnemu dňu mesiaca, podľa toho, ktorý najbližšie nasleduje po dni, v ktorom účastník