dnes je 29.11.2023

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 382/2023 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúci sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov

6.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.494 Podrobnosti k oznámeniu č. 382/2023 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúci sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov

JUDr. Renáta Považanová

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. januára 2003 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúci sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov. Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. marca 2006.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila