dnes je 24.1.2021

Input:

Oznam o zmene hodín fungovania podateľne úradu pre verejnosť

16.12.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Oznamujeme, že podateľňa úradu je pre verejnosť dostupná za