dnes je 2.10.2022

Input:

Osobný dotazník - kopírovanie dokladov zamestnancov podľa GDPR v roku 2019

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Chcela by som si ujasniť postup pri nástupe nového pracovníka. Kópiu OP, zdravotného preukazu, čísla účtu by sme podľa GDPR nemali vytvárať a uchovávať. Ak ale potrebujem pre prihlásenie do poisťovni a vytvorenie pracovníka v mzdovom programe údaje, ktoré si viem z dokumentov zamestnanca opísať, môžem na tento účel používať osobný dotazník, v ktorom mi budúci zamestnanec udelí súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v dotazníku a spôsob akým môže súhlas odvolať? Je na takýto dotazník nejaké obmedzenie čo v ňom nemôže byt uvedene?

Odpoveď:

Jediná zásada, ktorou je potrebné sa riadiť pri posudzovaní toho, aké údaje sa môžu po akú dobu uchovávať pri nástupe nového zamestnanca do zamestnania, je zásada minimalizácie spracúvania údajov, ktorá vyjadruje cieľ sledovaný Nariadením GDPR, podľa ktorého