dnes je 19.2.2020
Input:

Osobný dotazník - kopírovanie dokladov zamestnancov podľa GDPR v roku 2019

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Chcela by som si ujasniť postup pri nástupe nového pracovníka. Kópiu OP, zdravotného preukazu, čísla účtu by sme podľa GDPR nemali vytvárať a uchovávať. Ak ale potrebujem pre prihlásenie do poisťovni a vytvorenie pracovníka v mzdovom programe údaje, ktoré si viem z dokumentov zamestnanca opísať, môžem na tento účel používať osobný dotazník, v ktorom mi budúci zamestnanec udelí súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v dotazníku a spôsob akým môže súhlas odvolať? Je na takýto dotazník nejaké obmedzenie čo v ňom nemôže byt uvedene?

Odpoveď:

Jediná zásada, ktorou je potrebné sa riadiť pri posudzovaní toho, aké údaje sa môžu po akú dobu uchovávať pri nástupe nového zamestnanca do zamestnania, je zásada minimalizácie spracúvania údajov, ktorá vyjadruje cieľ sledovaný Nariadením GDPR, podľa ktorého by sa mali spracúvať len nevyhnutné údaje v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu. To, čo je možné považovať za nevyhnutný rozsah a kedy je možné spracúvanie považovať za nevyhnutné bude závisieť výlučne od názoru orgánu dozoru a prípadne súdu, ktorý bude rozhodovať o preskúmaní názoru orgánu dozoru. Jednoznačným a jediným výkladom konkrétneho ustanovenia Nariadenia GDPR takýto názor podložiť nemožno.

 

Nie je teda možné jednoznačne konštatovať, že by spracúvanie kópie občianskeho preukazu, zdravotného preukazu alebo čísla účtu zamestnanca bolo v rozpore s Nariadením GDPR. Zamestnávateľ by mohol mať oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov kopírovaním niektorých úradných dokladov napríklad v prípade, ak by potreboval príslušnému dozornému orgánu preukázať, že uplatňuje správne daňové bonusy pre zamestnancov. Prípadne môže mať oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov kopírovaním občianskeho preukazu za účelom preukázania identity zamestnanca, aby vedel príslušným orgánom v prípade