dnes je 3.6.2020

Input:

Opatrenie č. 3: Pomoc pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta

20.4.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Oprávnený žiadateľ:
  • zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Cieľová skupina:

  • zamestnanec v pracovnom pomere.
Oprávnené obdobie:
  • od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Výška príspevku:

A. úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného