dnes je 24.7.2021

Input:

Odporúčania o právnom základe pre uchovávanie údajov o kreditných kartách výlučne na účely uľahčenia ďalších online transakcií

2.6.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na májovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o právnom základe pre uchovávanie údajov o kreditných kartách výlučne na účely uľahčenia ďalších online transakcií (Recommendations 02/2021 on the legal basis for the storage of credit card data for the sole purpose of facilitating further online transactions).

Odporúčania sa týkajú situácií, v ktorých dotknuté osoby kupujú produkt alebo platia za služby prostredníctvom webových stránok alebo aplikácií a poskytujú údaje