dnes je 18.10.2021

Input:

Odporúčania o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ

23.6.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na júnovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ (Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data).

Odporúčania boli prijaté v nadväznosti na rozhodnutie SD EÚ vo veci Schrems II. Cieľom odporúčaní je pomôcť prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ktorí konajú ako vývozcovia údajov s povinnosťami ohľadom určenia a vykonania príslušných dodatočných opatrení, ak sú tieto potrebné na zabezpečenie v zásade rovnocennej úrovne ochrany ako v EÚ, keď prenášajú údaje do tretích krajín. Týmito odporúčaniami sa EDPB usiluje o dôsledné uplatňovanie všeobecného