dnes je 9.12.2021

Input:

Odporúčania o ochrane jednotlivcov v súvislosti s automatizovaným spracúvaním osobných údajov v kontexte profilovania

11.11.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Výbor Ministrov Rady Európy prijal Odporúčania o ochrane jednotlivcov v súvislosti s automatizovaným spracúvaním osobných údajov v kontexte profilovania.

Odporúčania novelizujú ich predchodcu z roku 2010, pričom aktuálny text je v súlade s modernizovanou verziou Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 108).

Odporúčania vyzdvihujú potrebu rešpektovania základných ľudských práv a slobôd. Odvolávajú sa na potrebu špecificky navrhnutej ochrany osobných údajov automatizovaným spracúvaním osobných údajov v kontexte profilovania, pričom vymedzujú určité kategórie osobných údajov, ktorých spracúvanie je nevyhnutné a povolené len v prípade, že existujú záruky v právnych predpisoch.

Odporúčania sú k dispozícii v anglickom jazyku na tomto