dnes je 24.1.2021

Input:

Odporúčania o európskych základných zárukách pre opatrenia týkajúce sa sledovania

20.11.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB prijal na svojom novembrovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o európskych základných zárukách pre opatrenia týkajúce sa sledovania (Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measures). Tieto odporúčania sú aktualizáciou predchádzajúceho pracovného dokumentu Pracovnej skupiny zriadenej podľa čl. 29 (WP 237) prijatou v nadväznosti na rozhodnutie SD EU vo veci