dnes je 9.12.2022

Input:

Nový proces vydávania mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí

23.11.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Pri vydávaní mandátnych certifikátov a kvalifikovaných pečatí, ktoré orgány verejnej moci potrebujú k autorizácii (podpisovaniu a pečateniu) svojich rozhodnutí už nemusíte cestovať do Bratislavy. Mandatár môže podať žiadosť cez ktoréhokoľvek notára na Slovensku.

Nemusí si vybavovať vlastné QSCD zariadenie, keďže NASES mu ho za odplatu poskytne priamo zo svojho skladu a zabezpečí rýchlu a bezpečnú distribúciu cez Slovenskú poštu. PIN a PUK kódy sa zasielajú taktiež poštou alebo priamo do elektronickej schránky, podľa toho, akou cestou ich mandatár požaduje. Znamená to teda výraznú úsporu ich času a finančných nákladov, ktoré by museli v prípade vycestovania do Bratislavy vynaložiť.

V roku 2022 NASES vydal 900 kvalifikovaných elektronických pečatí a 4000 mandátnych certifikátov. Uvedené údaje sú platné ku koncu 3. kvartálu 2022.