dnes je 18.5.2021

Input:

Medzinárodné dohody upravujúce prenos osobných údajov

19.4.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal vyhlásenie o medzinárodných dohodách, ktoré zahŕňajú prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. EDPB vyzýva členské štáty EÚ, aby posúdili a v prípade potreby prehodnotili a zosúladili s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov svoje medzinárodné dohody,