dnes je 24.7.2021

Input:

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k pripravovanému "Aktu o údajoch"

10.6.2021, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Európska komisia spustila v rámci prípravy legislatívy „Akt o údajoch“ verejnú konzultáciu. Jej cieľom je získať názor občanov aj firiem Európskej únie k prístupu k údajom a ich ochrane. Vyjadriť sa môžete do 3. septembra 2021.

Cieľom Európskej komisie je uľahčiť prístup k údajom, ich využívanie, ako aj preskúmanie pravidiel právnej ochrany databáz tak, aby bola vytvorená rovnováha medzi právom na prístup k údajom a stimulmi na investovanie do údajov. Súčasné pravidlá ochrany údajov majú zostať zachované.

Akt o údajoch má vychádzať najmä z Európskej dátovej stratégie, z Pracovného programu Komisie na rok 2021 a Akčného plánu pre oblasť duševného vlastníctva na podporu obnovy a odolnosti EÚ.

Návrh bude rešpektovať  všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), aktuálnu smernicu č. 2002/58/ES o elektronickom súkromí, smernicu o databázach č. 96/8/ES, ako aj smernicu (EÚ) č. 2016/943 o ochrane nezverejneného know-how a obchodných informácií pred ich nezákonným