dnes je 18.5.2021

Input:

Druhé korigendum všeobecného nariadenia o ochrane údajov

15.3.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dňa 4. marca 2021 bolo v Eurlexe (Úradný vestník Európskej únie) zverejnené druhé korigendum k slovenskému zneniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov.  Opravené bolo znenie článku 42 ods. 2, posledná veta.